ÁSZF / GDPR

Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák Deko Festék Diszkont Kft., székhely: 2170 Aszód Falujárók útja 5/2 ., adószám: 13850616-2-13, mint tulajdonos: email cím: info@dekokft.hu, telefonszám:06702217381, mint eladó, a továbbiakban: Eladó által működtetett www.dekokft.hu elérhetőségű webáruházában kötött adás-vételi szerződés általános feltételeit.

Eladó és Ön, mint Vevő között létrejött szerződésnek része az Önnel kötött egyedi adásvételi szerződés mellett az ÁSZF is. Megrendelésével Ön elfogadja mindazokat a feltételeket, amelyet az Általános Szerződési Feltételek tartalmaz. Ezt a weblapon külön ikon jelez, melyet be kell jelölnie, ez nélkül nem léphet tovább.

Az ÁSZF-re a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései vonatkoznak. Amennyiben a fentiekben ismertetett feltételekben változás áll be, Eladó közzéteszi az ÁSZF közzétételével megegyező módon és helyen, így ezen az online felületen.

I. Deko festék diszkont kft. 2100 Gödöllő Kossuth Lajos út 72 szám alatt található, melynek keretén belül webáruházat működtet www.dekokft.hu elérhetőség alatt. Az üzlet telefonszáma: 0670 221 73 81 , az üzlet emailcíme: info@dekokft.hu A honlapon feltüntetett termékek személyesen megvásárolhatók az üzletben, illetve az adatlap kitöltésével, kosárba helyezéssel, a weblapon történő lépésekkel a webáruházon keresztül.

Az egyedi szerződés azzal jön létre, hogy Ön megrendeli a honlapon található termékeket, és azokat kifizeti. A weboldalon feltüntetett árak a gödöllői Kossuth Lajos út 72 szám alatt található üzletünk áraitól  eltérhetnek.

A webáruházban feltüntetett árukészletből/katalógusból Ön kiválaszthatja a megrendelni kívánt termékeket/termékeket. Egyes termékek képe alatt a termék megnevezése, vételára, főbb jellemzői mellett az ‘egyéb részletek’ gomb mögött részletesebb információt vagy gyári adatlapot talál a termékről. A termék alatt szereplő “Kosárba” gomb megnyomásával Ön kiválaszthatja azt a terméket, melyet meg kíván rendelni. Miután egy terméket kiválasztott, a következő termék kiválasztásakor, az újabb termék alatt szereplő “Kosárba” gomb megnyomásával a következő terméket is megrendelheti. A kiválasztott termékek neve és vételára automatikusan megjelenik a Megrendelő lapon.

II. Miután Ön kiválasztotta a megrendelni kívánt terméket/termékeket, az adás-vételi szerződés létrejöttének feltétele a honlapon található megrendelőlap kitöltése.

A termékek mellett található fotók szimbolikus jellegűek, az árucikkek csomagolása, megjelenése, tartozékai ettől eltérhetnek.

III. Leadott megrendelését Eladó rögzíti számítógépes rendszerében. A megrendelések feldolgozása csak hétköznapokon történik. A vásárláshoz nincs szükség egyéb regisztrációra. A megrendelés után Ön automatikusan kap egy megerősítő e-mailt, melyben Eladó jelezi a megrendelés elfogadását.

III. Szállítási határidő a megrendelés elfogadásának visszajelzését igazoló e-mail küldésétől számított maximum 5 munkanap. A szállítási határidők eltérhetnek a saját vagy szállítói készletek váratlan kifogyása esetén. Ilyen rendkívüli esetben a megrendelés visszautasítását igazoló e-mailben az erről szóló tájékoztatásról, esetleges későbbi szállítási határidő vagy helyettesítő termék felajánlásáról Ön értesítést kap 3 munkanapon belül.

IV. Vételár megfizetése: Ön minden esetben részletes számlát kap a megrendelt termékekről. A megrendelt árut Eladó utánvéttel küldi el az Ön részére, vagy postai úton, vagy futárszolgálattal, az ország bármely pontjára.

A csomag átvételekor átadásra kerül a számla, mely tartalmazza az áru költségét és a szállítási díjat.

A számla készpénzes, átvételkor kell vevőnek kiegyenlítenie.

IV. Elállási jog: A távollévők kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. § – a alapján Ön a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap elteltéig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Ön nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Eladó köteles az Ön  által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Ön viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, ezenfelül egyéb költség Önt nem terheli, de Eladó követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

V. A csomag átvételekor kérjük, Ön ellenőrizze, hogy a megrendelt termékek hiánytalanul kiszállításra kerültek, mert utólagos reklamációval Eladónak nem áll módjában foglalkozni. Amennyiben a számlához képest hiányt vagy sérülést észlel, a csomagot ne vegye át, azonnal jelezze Eladó ügyfélszolgálatának, és a futár által felvett jegyzőkönyv másolatát juttassa vissza Eladónak. Eladó a legrövidebb időn belül, díjmentes szállítással pótolja a hiányzó terméket.
Amennyiben az átvett termék nem üzemelhető be, vagy a szállítás során megsérült, azt Eladó díjmentesen kicseréli. Ha erre bármely okból nincs lehetőség, Eladó a kifizetett vételárat visszatéríti.

A rendeltetésszerű használat során bekövetkezett meghibásodások esetén a terméket szavatossági/jótállási határidőn belül – lehetőség szerint – 15 munkanap alatt Eladó díjmentesen kijavítja, vagy egyes termékek esetén azonnal raktárról kicseréli.

VI. Azokra a termékekre, melyekre Eladó jótállást vállal, a termék leírásában feltüntetésre kerül. A jótállási igények érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szavatosságra vonatkozó  305-311 §-ai, valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 151/2003. Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak. Egyéb termékek esetében hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szavatosságra vonatkozó  305-311 §-ai az irányadóak.

VII. Panaszkezelés: A Vevő minden panaszt és bejelentést kivizsgál és mindent megtesz annak érdekében, hogy a panasz a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül érdemben elintézhető és a megválaszolható legyen. A panaszok elbírálására egyedileg kerül sor elsősorban személyesen a 2100 Gödöllő Kossuth Lajos út 72 szám alatti üzletben, vagy telefonon a 0670 221 73 81 számon, illetve az 1. pontban írt email címekre. Amennyiben a panasz elutasításra kerül, az Eladó a panasz elutasítását minden esetben indokolással ellátva írásban kapja meg. A Vevő az írásban beérkező panaszokról és azok elintézési módjáról nyilvántartást vezet. Amennyiben a panaszra adott választ nem fogadja el, panaszával a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet 26 § és 27 §-aiban foglaltak szerint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, vagy az illetékes Gödöllői Önkormányzat Jegyzőjéhez fordulhat.

VIII. Adatvédelem:

Az Eladó a tudomására jutott adatokat az  “Személyes adatok védelméről” szóló 1992. évi LXIII. törvény és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló az 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, ezeket az adatokat kizárólag a megrendelés, hibaelhárítás és egyéb, az ügyfél által megjelölt célok kielégítésére használja fel.
A megrendelés során Eladó minden olyan adatot kér- név, cím, telefonszám-, amely szükséges az Ön számlájának megfelelő kiállításához, valamint a megrendelt árucikk pontos kiszállításához. A hibásan megadott vagy hiányos adatokból eredő kellemetlenségekért vagy ilyen okból a teljesítés elmaradásáért Eladó felelősséget nem vállal.

IX. Jogi nyilatkozat

Eladó kijelenti, hogy tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően látja el, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szabályai szerint működik.

Eladó kijelenti, hogy tevékenysége nem sérti a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőlegezéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezéseit, valamint rendelkezik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőlegezéséről és megakadályozásáról szóló szabályzattal.

Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezései érvényesülnek.

„Elfogadom a fentiekben ismertetett Általános Szerződési Feltételeket”

Az általános szerződési feltétel  akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta.


Honlapunkon történő megrendelés minden esetben visszaigazolásunk után válik érvényessé, mivel a termékek üzletünkben is megvásárolhatóak, amelynek készletével webshop-unk nem frissül automatikusan, először ellenőrizzük, hogy a kiválasztott árucikk van-e készleten, a megrendelés paramétereiben való esetleges eltérést jelezzük. További információ az ÁSZF-ben található!


A honlap a Hírnök Média fenntartásában, illetve kezelésében van, így jelen weblapra
az egységes ÁSZF és Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat vonatkozó részei érvényesek:

Az ÁSZF tartalmazza többek között a panaszkezelés, a szavatosság, a békéltető testületi eljárásban való együttműködés, az illetékes békéltető testület, az online vitarendezés, az elállási jog és egyéb információkat.

Készítette és üzemelteti, illetve a technikai kezelést végzi: Hírnök Média (www.hirnok.hu)!

ÁSZF „1.4. A honlapokat mindenki saját felelősségére használja, a honlapo(ko)n megjelenített bármilyen információt mindenki saját felelősségére használhatja fel, így az abból adódó bármely probléma, kár, vita esetén Üzemeltető / Tulajdonos / Bérlő nem vállal semmilyen felelősséget.”


Az oldal a Hírnök Média fenntartásában, illetve kezelésében van, így jelen honlapra az egységes ÁSZF vonatkozó részei érvényesek.

ÁSZF – Általános Szerződési / Felhasználási Feltételek – Honlap

Az alábbi ÁSZF minden, a Hírnök Média által készített, fenntartott, illetve üzemeltetett honlapra egységesen érvényes!


Információk a Hírnök csoportról!