Cellkolor univerzális alapozó 1l

2 890Ft

Kiadósság: 8-12 m2/l egy rétegben
Színskála: lentebb a termékleírásnál!

Leírás

A termék univerzálisan alkalmazható megfelelően előkészített kül- és beltéri fa- és fémfelületek közbenső festésére.


Cellkolor univerzális alapozó színek


Száradási idő 10 óra.
Átfesthetőség 8 óra után.
Tárolás Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, a csomagolást szorosan lezárva, élelmiszerektől és gyújtóforrástól távol.
Minőségét megőrzi Eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 36 hónapig.
Alkalmazás Ecsettel, hengerrel.
Javasolt rétegszám 1-2 réteg.
Higítás Nem szükséges.
Kiadósság 8-12 m2/l egy rétegben, a felület minőségének függvényében.

Alkalmazás

Ecsettel, hengerrel.

Felhasználás

Felhasználás előtt a festék felületéről az esetleg kialakult bőrréteget el kell távolítani, és a festéket jól fel kell keverni. A festendő felületnek a festék fogadására alkalmasnak, por-, olaj-, rozsdamentesnek, száraznak kell lennie. Új, kültéri fafelületek esetén csiszolás és portalanítás után Boróka Base fakonzerváló alapozó használata javasolt. Beltéren elegendő a fát csak félolajjal vagy lenolajkencével pórustömíteni. Festetlen fémfelületekre a Cellkolor korróziógátló alapozóval történő festés után javasolt az univerzális alapozó használata. Felújító festéseknél a laza, nem hordképes bevonatot el kell távolítani, a felület egyenetlenségeit ki kell javítani. A felületre a megfelelő előkészítést, csiszolást, portalanítást, zsírtalanítást, korrózióvédelmet, pórustömítést követően az univerzális alapozó felhordható, amelyet ecsettel és hengerrel lehet végezni. A Cellkolor univerzális alapozót 1-2 rétegben célszerű alkalmazni, a rétegek között kb.: 8 óra száradási idő biztosításával. Az alapozóval festett, száraz, csiszolt és portalanított felületekre Cellkolor selyemfényű, Cellkolor BRILL magasfényű, ECO magasfényű, Cellkolor Aqua selyemfényű, vagy Platinum Aqua magasfényű zománcfestéket javaslunk 1-2 rétegben. A munkavégzés után a szerszámok lakkbenzin hígítóval megtisztíthatók. A használat után a festéket gondosan le kell zárni. A doboz rövid idejű fejre állításával a maradék festék tárolhatósága kedvezőbben alakul.

Összetétel

Alkidgyanta, pigmentek, lakkbenzin, kálcium-karbonát, festék adalékok.

Veszélyességi osztály

Robbanásveszélyes!

Veszélyesanyag-tartalom

EU limit value for this product (A/g): 350 g/l (2010). This product contains max. 350 g/l VOC. EU-határérték erre a termékre (A/g): 350 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 350 g/l VOC-t tartalmaz.

Biztonsági adatok

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH208 2-Butanon-oximot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

További információk

Szín

Fehér

Kiszerelés

1 Liter