Cellkolor korróziógátló alapozó – fémre

990Ft12 800Ft

A fémfelületeken megfelelő átvonó festék alkalmazásával tartós védelmet biztosít. Könnyen felhordható, gyorsan száradó.

Kiadósság: 8-10 m2/l egy rétegben
Színskála: lentebb a termékleírásnál!
Törlés

Leírás

Kül- és beltéri acélfelületek és egyéb fémfelületek (horgany, alumínium) korróziógátló alapozó festésére alkalmazható.


Cellkolor korróziógátló alapozó


Alkalmazás

Ecsettel, hengerrel.

Felhasználás

Felhasználás előtt a festék felületéről az esetleg kialakult bőrréteget el kell távolítani, és a festéket jól fel kell keverni. A festendő felületnek a festék fogadására alkalmasnak, por-, olaj-, korróziómentesnek, száraznak kell lennie. Felújító festésnél a laza, nem hordképes bevonatot el kell távolítani, és a sérült részt csiszolással rozsdamentesíteni kell. A folyékony rozsdamaró készítmények használatát nem javasoljuk, mert a visszamaradó savnyomok csökkenthetik a festék élettartamát. A felhordás ecsettel és hengerrel végezhető. A Cellkolor korróziógátló alapozót 1-2 rétegben célszerű alkalmazni, a rétegek között kb.: 8 óra száradási idő biztosításával. Az alapozó önmagában nem nyújt tartós védelmet, át kell festeni. A korróziógátlóval bevont vas-, acélszerkezetek a száradás után hegeszthetők. Az alapozóval festett száraz, csiszolt és portalanított felületekre Cellkolor univerzális alapozó, és/vagy Cellkolor selyemfényű, Cellkolor BRILL magasfényű, ECO magasfényű zománcfestéket javaslunk típusonként 1-2 rétegben. A munkavégzés után a szerszámok lakkbenzin hígítóval megtisztíthatók. A használat után a festéket gondosan le kell zárni. A doboz rövid idejű fejre állításával a maradék festék tárolhatósága kedvezőbben alakul.

Összetétel

Alkidgyanta, lakkbenzin, pigment, cink-foszfát, cink-oxid, adalékok.

Veszélyességi osztály

Robbanásveszélyes!

Veszélyesanyag-tartalom

Szénhidrogének C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, aromás vegyületek (2-25%).

Biztonsági adatok

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. EUH208 2-butanon-oximot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

További információk

Szín

Fehér, Szürke, Vörös

Kiszerelés

0,25 Liter, 1 Liter, 5 Liter

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Cellkolor korróziógátló alapozó – fémre” értékelése elsőként